rechters - Vostokmedia.nl

Geen rechter is hetzelfde. Wat tijdens een cameratraining voor de één geldt, geldt misschien niet voor een ander. Daarom is voor deze cursus maatwerk nodig. Dat houdt in dat ik vooraf ieders persoonlijke leerdoelen inventariseer. En dat ik train met een groep van max. 6 deelnemers, zodat elke rechter uitgebreid aan bod komt.

Tijdens de training werk ik veel met de camera. We oefenen bijv. opkomst, opening van een zitting en uitspraak. We bekijken de opnamen, waarbij ik feedback en praktische tips geef. Wat werkt wel en wat niet in beeld? 
Uitgangspunt is een oefencasus, die steeds per training op de deelnemers wordt afgestemd.

Veel aandacht besteed ik aan de non-verbale communicatie: houding, stem, mimiek, oogcontact en (spreek)tempo. Maar ook woordkeuze is een belangrijk element in de training: de nadelen van (licht) jargon en de kracht van persoonlijker taalgebruik.

Centrale vragen zijn steeds: Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt het? Komt het overeen met wat je wil dat anderen zien en horen? Begrijpen anderen wat jij zegt en doet? lees meer...